Reality Karlovy Vary >

Karlovy Vary


Reality Karlovy Vary, nemovitosti - byty, domy, pozemky Karlovy Vary

Základní informace o Karlových Varech

Karlovy Vary

Karlovy Vary - nejznámější a nejnavštěvovanější lázně v České republice, které se proslavily díky svým přírodním léčivým pramenům. Nacházejí se v samotném srdci Evropy, na západě Čech, mezi Krušnými horami a Slavkovským lesem. Karlovy Vary však nejsou pouze lázeňským městem, ač hosty stále nejvíce láká právě karlovarská lázeňská léčba, ale také architektonickým skvostem se spoustou památek, památníků a bohatou historií. Jejich návštěvnost jistě zvyšují i vyhlášená sportoviště a významné společensko-kulturní události.

Vznik Karlových Varů

Karlovy VaryVznik Karlových Varů je opředen dávnými pověstmi. Jedním z prvních, kteří zachytili nejstarší karlovarskou pověst o objevení Vřídla Karlem IV., byl zdejší rodák a renesanční lékař, Dr. Fabian Sommer. Ve své knize z roku 1571 o užívání karlovarských vod vypráví pověst takto:

„Vypráví se, že Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát jakousi divokou zvěř. Při pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Pes začal výt bolestí.

Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej pronásledovaná zvěř poranila. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně a pak sami ochutnali horkou vodu, jež psa tolik vyděsila.

O celé události zpravili císaře Karla IV., který se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám obdivoval nevšední dílo přírody. Za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat mnohé těžké nemoci a jest velmi užitečná a posilující. Poté vodu sám užil (prý měl nemocnou nohu) a seznal úlevu a zlepšení. Nad tím se panovník radoval a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy."

Historie Karlových VarůHistorie Karlových Varů

Lázeňské město Karlovy Vary vzniklo ve 2. polovině 14. století zásluhou krále Karla IV. Stavební i lázeňský rozkvět však zaznamenalo až o 200 let později. V 17. století čelily Karlovy Vary mnoha živelným pohromám i útrapám v souvislosti s třicetiletou válkou. Město se však s následky katastrof rychle vyrovnalo a úspěšně pokračovalo v lázeňském, architektonickém i kulturním rozvoji. Postupem času se lázně stávaly stále oblíbenějšími. Velkou měrou k tomu přispěla i skutečnost, že se právě do Karlových Varů přijíždělo léčit mnoho osobností z řad vysoké a bohaté šlechty. Nejvýznamnějším karlovarským pacientem 18. století byl ruský car Petr Veliký.

Historie Karlových VarůVzhled historického jádra města se nese především v duchu secese 19. století. Současně s rozvojem lázní začaly vznikat nové společenské a účelové stavby. Počátkem 18. století byl postaven první veřejný lázeňský dům (Mlýnské lázně) a také barokní kostel sv. Máří Magdalény. Další výrazně secesní výstavba následovala ve 2. polovině 19. století a během ní město architektonicky obohatily Mlýnská a Vřídelní kolonáda, Císařské lázně nebo budova dnešního karlovarského divadla. Některé stavby byly financovány ze zisků z prodeje vřídelní soli, či z lázeňských poplatků, jiné ze štědrých příspěvků zahraničních mecenášů.

Jak už bylo výše řečeno, sláva lázní rostla i díky návštěvám slavných osobností. Karlovy Vary byly stále častěji dějištěm významných událostí. Přijížděly sem vědecké, politické i umělecké špičky 19. století jako Beethoven, Franz Josef I., Dobrovský, Paganini, Chopin, Mozart, Gogol, Tyl, Barrande, Purkyně, Freud a mnoho dalších. Téměř každý významný host se zde nějak zapsal, ať už byl na jeho počest postaven pomník, nebo je po něm pojmenována alespoň lesní pěšina.

Lázně musely svou pověst budovat několikrát téměř od nuly. Počátkem 20. století byly Karlovy Vary nejslavnějším lázeňským městem Evropy. Vinou obou světových válek se však návštěvnost snížila na zlomek té původní předválečné. Ani po válce se ale Karlovy Vary z osvobození dlouho neradovaly. Již v roce 1948 byly totiž zestátněny lázeňské zdroje i sanatoria a klientela se omezila především na občany zemí bývalého Sovětského svazu. Teprve po sametové revoluci v roce 1989 se do Karlových Varů začali vracet i turisté ze západu. Od této doby návštěvnost lázní opět neustále roste.

picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture

Výkup nemovitosti za hotové

25.468 Kč
43.834 Kč
27.020 Kč

Praha Londýn Moskva
///

 Mail   administrace   © 2011 FINANCIAL ANGELS s.r.o. Karlovy Vary - reality, nemovitosti, domy, byty, půjčky Karlovy Vary

Kontakty

Facebook